VAR

VAR (Verklaring arbeidsrelatie) verdwijnt

Ben je zzp’er? Dan weet je wat een VAR-verklaring is en moet je zeker verder lezen. In 2016 verdwijnt de VAR en moet je gaan werken met modelovereenkomsten. Zorg dat je bent voorbereid!

Krijg jij ook jaarlijks zo’n brief van de Belastingdienst waarin staat dat je VAR-verklaring wordt verlengd óf dat je een nieuwe moet aanvragen? Dan heb je vast ook onlangs een brief gekregen waarin staat dat je de huidige VAR mag blijven gebruiken totdat de nieuwe wet- en regelgeving ingaat. Tot die tijd hoef je niks te doen.

Dit is het moment waarop de meeste zzp’ers de brief als kennisgeving aannemen, doorscheuren en in de prullenbak gooien. Maar dan ben je er nog niet.

Voor één keer ben ik jouw Vrolijke Belastingadviseur ;-).

VAR

Wie, wat, waarvoor is de VAR ook alweer?

Weet jij het nog? Ik leg het even héél kort uit, dan weet je waar we afscheid van gaan nemen.

– De verklaring wordt sinds 2001 door de Belastingdienst afgegeven. Naar aanleiding van je antwoorden op het vragenformulier kom je in aanmerking voor één van de vier VAR’s.

– Alleen de VAR-wuo en de VAR-dga verklaren aan je opdrachtgever dat deze geen sociale verzekeringspremies en loonbelasting hoeft in te houden en af te dragen.

– Een VAR is niet voor de Belastingdienst verplicht maar je opdrachtgever kan er wél een eisen.

– Jouw werksituatie moet overeenkomen met de situatie die je op het aanvraagformulier hebt ingevuld. Wijzigingen moet je altijd aan de Belastingdienst doorgeven.

Wat is het doel van de VAR?

Als zzp’er heb je bepaalde fiscale voordelen maar je valt ook buiten het sociale stelsel. Als uit de boekhouding van de opdrachtgever blijkt dat je een dienstbetrekking hebt bij je opdrachtgever én dat je een VAR hebt aangevraagd, dan wordt dit schijnzelfstandigheid of verkapt dienstverband genoemd.

Je kunt dan naheffingen en boetes verwachten. Denk hierbij aan terugvordering van btw, startersaftrek etc. Het doel is dus een soort vrijwaringsbewijs voor de opdrachtgever, dat hij of zij niet achteraf kan worden aangeslagen voor loonbelastingen en premies. De huidige VAR bleek nogal makkelijk te misbruiken. Daarom is gezocht naar een andere oplossing.

VAR

Per 1 april 2016: de modelovereenkomst in plaats van VAR

Nu kom je bij het belangrijkste stuk: de VAR verdwijnt en de modelovereenkomst komt ervoor in de plaats. Vanaf 1 april 2016 heb je voor elke opdracht een opdrachtovereenkomst nodig. De Belastingdienst heeft hiervoor modelovereenkomsten opgesteld of beoordeeld.

Je kunt deze algemene overeenkomsten downloaden maar ook zelf overeenkomsten (laten) opstellen en door de Belastingdienst laten beoordelen. Bovendien staan hier ook voorbeeldovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen en individuele overeenkomsten. Het is belangrijk dat je bij iedere opdracht zelf beoordeelt welke overeenkomst op jouw situatie van toepassing is.

Uit de overeenkomsten moet natuurlijk blijken of de opdrachtgever wel of niet loonheffingen moet inhouden en betalen.

Het is niet verplicht om je zelf opgestelde overeenkomst aan de Belastingdienst voor te leggen. De opdrachtgever moet dan zelf bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking of niet.

Kenmerken van een dienstverband zijn:

  • De verplichting van de opdrachtnemer om voor de opdrachtgever te werken.
  • De verplichting van de opdrachtgever om de opdrachtnemer voor het werk te betalen.
  • De gezagsverhouding tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever.

Op de website van de Belastingdienst staan bepalingen beschreven die bijdragen aan het oordeel of er wel of niet sprake is van een dienstbetrekking. Ik noem hier een paar voorbeelden:

Oordeel ‘geen dienstbetrekking’:

  • De opdrachtnemer neemt klachten van derden over zichzelf en zijn werk zelf in behandeling.
  • De opdrachtnemer zorgt zelf voor gereedschappen, hulpmiddelen en materialen en betaalt daar ook zelf voor.

Oordeel ‘dienstbetrekking’:

  • De opdrachtnemer moet alle aanwijzingen en instructies van de opdrachtgever opvolgen.
  • De opdrachtnemer mag niet werken voor andere opdrachtgevers.

Wanneer blijkt dat er niet gewerkt wordt volgens de overeenkomst en er sprake is van een dienstbetrekking, moet de opdrachtgever achteraf loonheffingen inhouden en betalen.

VAR

Hoe jij je kunt voorbereiden op de modelovereenkomsten als de VAR verdwijnt?

Nu de VAR verdwijnt, heb ik de modelovereenkomsten natuurlijk allang bekeken. Sterker nog: ik ben al aan het oefenen met invullen. Het klinkt namelijk heel simpel: downloaden, invullen en laten beoordelen. Maar helaas doet de Belastingdienst haar eigen slogan geen eer aan want het wordt niet leuker én niet makkelijker.

Om je vast voor te bereiden op de horror die je te wachten staat, klik je hier.

Waarschijnlijk hanteren ze daarom een implementatietermijn tot 1 januari 2017, zodat jij en je opdrachtgever eventueel de nieuwe overeenkomsten nog kunnen aanpassen om ermee te kunnen werken.

Mijn eindconclusie? Ik mis de VAR nu al!

PS En ik zoek een VA voor al die extra administratie nu de VAR verdwijnt.

Handig?

Als je het leuk vindt, stuur ik je een keer per maand Vlinderss in je mailbox. Een vrolijke e-mail vol tips, tools en hacks waardoor je werk een stuk soepeler loopt. Met exclusieve informatie en 4 x per jaar een toffe winactie. En natuurlijk een uitschrijflink bij iedere e-mail als je het beu bent.

Photo Credits: Canva Pro

Vraag, reactie, suggestie of opmerking?

Mail Vlinderss.