Privacy bij Vlinderss

Privacyverklaring Vlinderss

Vlinderss support & services (hierna: Vlinderss) vindt jouw privacy erg belangrijk. Vlinderss zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring legt Vlinderss aan je uit welke gegevens Vlinderss van je verzamelt en waarom Vlinderss dit doet. Ook kun je lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met privacy@vlinderss.nl.

Artikel 1 Wie is Vlinderss?

Vlinderss is een eenmanszaak, gevestigd te (4814 KM) Breda aan de Laurierstraat 41. Vlinderss staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58286861. Vlinderss is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruikt Vlinderss?

Hier vind je een overzicht van de gegevens die Vlinderss van je verwerkt, waarom Vlinderss dit doet, welke juridische grondslag Vlinderss heeft om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang Vlinderss deze gegevens zal bewaren.

2.1 Je neemt diensten af

Vlinderss verwerkt je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan inloggegevens van de systemen waarin jij Vlinderss wilt laten werken. Vlinderss gebruikt deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Vlinderss bewaart deze gegevens 7 jaar. Jouw inloggegevens worden echter zo snel mogelijk na het einde van onze overeenkomst verwijderd.

2.2 Je plaatst een bestelling

Om jouw bestelling te beheren zal Vlinderss jouw naam, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis en betalingsgegevens tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren in het klantenbestand. Dit doet Vlinderss uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst.

2.3 Facturatie en financiële administratie

Voor facturatie en financiële administratie verwerkt Vlinderss je naam, bedrijfsnaam, factuuradres, telefoonnummer, e-mailadres, KvK nummer, klantnummer, factuurnummer en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan Vlinderss jouw betaling niet verwerken. Vlinderss heeft deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Op basis van de wettelijke verplichting van de Belastingdienst zal Vlinderss deze gegevens 7 jaar bewaren.

2.4 Relatiebeheer

Vlinderss vindt het belangrijk de relatie met jou als klant goed te kunnen onderhouden. Voor het CRM systeem slaat Vlinderss dan ook jouw naam, bedrijfsnaam, naam contactpersoon, functie, geslacht, e-mail, locatie, KvK nummer en website op. Jij hebt hier toestemming voor gegeven door een overeenkomst met Vlinderss aan te gaan. Vlinderss zal deze gegevens niet verwijderen, tenzij jij hier een verzoek toe indient.

2.5 Klachten

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over de dienstverlening van Vlinderss, zal Vlinderss je naam, e-mail, accountnummer, telefoonnummer, bestelnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruikt Vlinderss voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Vlinderss zal gegevens met betrekking tot klachten toevoegen in het klantenbestand en tot 7 jaar na afhandeling bewaren.

2.6 Vlinderss in je mailbox (nieuwsbrief)

Vlinderss heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Vlinderss gebruikt jouw naam en e-mail voor direct marketing. Jij hebt expliciete toestemming gegeven om deze gegevens te verwerken. Vlinderss zal deze gegevens bewaren tot jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief. Vlinderss maakt gebruik van Mailchimp. Er zijn geruchten ontstaan dat Mailchimp niet AVG proof is (oordeel BAYLDA 15-03-2021). Dit zijn de maatregelen die Mailchimp heeft genomen naar aanleiding van de afwijzing. Lees ze even door en bepaal voor je aanmelding of jij die -net als ik- afdoende vindt.

2.7 Analytics

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruikt Vlinderss analytics diensten. Vlinderss heeft een commercieel belang om je surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om haar service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Vlinderss zal jouw gebruik van de website tracken met Google Analytics en is aan de bewaartermijnen van Google gebonden.

2.8 Reacties, recensies, contactformulier

Om het plaatsen van reacties onder berichten, recensies over diensten en het contact opnemen via het contactformulier mogelijk te maken, verwerkt Vlinderss jouw naam, bedrijfsnaam, e-mail, website en inhoud van je bericht. Met het plaatsen van je bericht worden deze gegevens automatisch zichtbaar. Vlinderss bewaart deze gegevens totdat jij jouw reactie verwijdert, Vlinderss haar bericht verwijdert of jouw contactaanvraag is afgehandeld.Testimonials plaatst Vlinderss uit commercieel belang op de website of social media als jij daarvoor toestemming hebt gegeven.

Artikel 3 Hoe verkrijgt Vlinderss deze gegevens?

Bovenstaande gegevens heeft Vlinderss van jou als klant of contactpersoon verkregen, omdat jij deze gegevens aan Vlinderss hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat Vlinderss enkele gegevens over jou als persoon verwerkt waar Vlinderss inzicht toe heeft via haar klanten, om te helpen met hun bedrijfsvoering. Vlinderss verstrekt een verwerkersovereenkomst aan opdrachtgevers waarin Vlinderss vermeldt hoe jouw persoonsgegevens zijn beveiligd.

Artikel 4 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door Vlinderss hebt laten verwerken.

1. Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Vlinderss om jouw gegevens in te zien.
2. Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van Vlinderss, kun jij bezwaar maken.
4. Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal Vlinderss jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
5. Intrekking – Wanneer Vlinderss gegevens heeft verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die Vlinderss je kan leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar privacy@vlinderss.nl. Vlinderss zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer Vlinderss niet aan je verzoek kan voldoen, zal Vlinderss je laten weten waarom Vlinderss jouw verzoek afwijst.

Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens?

Vlinderss zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij onze overeenkomst en externe adviseurs. Vlinderss zal een verwerkersovereenkomst sluiten met deze partijen om jouw privacy optimaal te beschermen. Vlinderss zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6 Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Artikel 7 Slotbepalingen

Vlinderss raadt je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat Vlinderss wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop Vlinderss je gegevens gebruikt, kun je een e-mail sturen naar privacy@vlinderss.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop Vlinderss met je gegevens omgaat kun je dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.