hulpwerkwoorden

Hulpwerkwoorden de prullenbak in. Schrijf actief

Een levendige, lekker leesbare tekst die ook nog eens de lezer activeert. Dat wil jij ook, toch? Hoe je dat doet? Ten eerste door het vermijden van hulpwerkwoorden. Ten tweede door je schrijfstijl aan te passen van passief naar actief schrijven. Kortom: stop met schrijven in de lijdende vorm en start met schrijven in de bedrijvende vorm.

Lijdende vorm: dit product wordt veel gebruikt.
 Bedrijvende vorm: veel mensen gebruiken dit product.

Wat zijn hulpwoorden?

Hulpwerkwoorden zijn een werkwoorden die niet zelfstandig, maar slechts in combinatie met een ander werkwoord voorkomen. Hulpwerkwoorden staan dus nooit alleen in een zin. Het zijn werkwoorden die je naast een zelfstandig werkwoord of een koppelwerkwoord in een zin gebruikt. Ze geven geen handeling in de zin aan. Hulpjes dus eigenlijk. Voorbeeldje?

Ik heb gisteren twee koekjes gegeten.

‘Heb’ is in deze zin het hulpwerkwoord, ‘gegeten’ het zelfstandig werkwoord.

Soorten hulpwerkwoorden

Dit zijn de 5 categorieën hulpwoorden:

  1. Tijd: hebben, zijn, zullen.
  2. Modaliteit: blijken, dunken, heten, hoeven, kunnen, lijken, moeten, mogen, schijnen, voorkomen, willen. Deze werkwoorden geven een bepaalde houding ten opzichte van het hoofdwerkwoord aan.
  3. Lijdende vorm: worden, zijn.
  4. Aspect. Deze categorie is onder te verdelen in twee soorten, namelijk: werkwoorden die een begin van een handeling aangeven (gaan, komen) en werkwoorden die duidelijk maken dat een handeling voortduurt. Voorbeelden: blijven, zijn, zitten, lopen, hangen, staan.
  5. Causaliteit: doen, laten. Deze werkwoorden geven aan dat er een betrekking van oorzaak en gevolg in de zin staat.

Belangrijk kenmerk van hulpwerkwoorden

Een belangrijk kenmerk van hulpwerkwoorden is dat je deze woorden makkelijk weg streept. Want eigenlijk voegen deze woorden dus niks extra’s toe aan een zin. Een voorbeeld:

Twee hulpwerkwoorden: Ik zou graag een koekje willen eten.
Een hulpwerkwoord: Ik wil graag een koekje eten.
Zonder hulpwerkwoord: Ik eet graag een koekje.

Je merkt dat de eerste zin erg passief is en dat de laatste zin veel actiever is.

Welke hulp kun je beter afslaan en waarom?

Hoewel hulpwerkwoorden door hun naam de indruk wekken dat ze iets toevoegen aan de zin, doen ze dat dus eigenlijk juist niet. Ze maken zinnen lang en formeel, waardoor deze passief en saai worden. De zin verliest zijn kracht. Volgens onderzoek van Siegfried Vögele is de gemiddelde zinslengte voor een goede online leesbaarheid slechts tien woorden. Kort en bondig dus.

Zeg nou zelf. Wat vind jij overtuigender klinken? Ik kan je helpen bij het bieden van ondersteuning die jij nodig hebt. Of: Ik bied de ondersteuning die jij nodig hebt.

Wil je klanten overtuigen of overhalen iets te doen?

Vermijd dan twijfelwoorden. Maak bovendien zo min mogelijk gebruik van hulpwerkwoorden. Let vooral op het gebruik van de volgende hulpwerkwoorden:

Worden

 Na het uitbrengen van de offerte wordt contact met u opgenomen om deze te bespreken.
Mogelijke gedachte bij de klant: door wie en wanneer dan? Vermijd dit dus! Kies liever voor deze variant (of een variant daarop uiteraard):
✓ Na … dagen neemt de afdeling sales contact met u op.

Kunnen

Door het inhuren van een VA kunt u veel tijd besparen.
Dit roept twijfel op bij je klant. Mogelijke gedachte: het zou ook zomaar kunnen dat ik niet veel tijd bespaar.
Kies dus voor:
Door het inhuren van een VA bespaart u veel tijd.

Mogen

✘ Mocht u akkoord gaan met deze offerte dan…
Ik mis hier overtuiging.
Beter is:
✓ Gaat u akkoord met deze offerte dan…

Zullen

✘ Ik zou het zeer op prijs stellen als ik snel van u mag vernemen.
Zullen voegt niets toe, weglaten dus.
✓ Ik stel het zeer op prijs als ik snel van u verneem.

hulpwerkwoorden

Willen

✘ Ik wil je op het volgende wijzen.
Willen is prima als je een wens uitspreekt. In alle andere gevallen is handelen effectiever.
✓ Ik wijs je op het volgende.

Moeten

✘ Zou het toch zover moeten komen dan…
Beter is:
✓ Komt het toch zover dan…

Gaan

✘ Ik ga het volgende week met je bespreken.
✓ Ik bespreek het volgende week met je.

Hoe leer je het af om hulpwerkwoorden te gebruiken

Het is niet heel waarschijnlijk dat je alle zeven hulpwerkwoorden vaak gebruikt. Gebruik eens de zoekfunctie – CTRL+F voor Windows of CMD+F voor MAC) om deze woorden op te speuren.

Zie je een trend? Gebruik dan de autocorrectie in Word om de woorden in je tekst te markeren, zodat je zinnen makkelijk herschrijft. Hoe je dat doet, zie je in de videotip: Word autocorrectie als signalering hieronder.

Of schakel redigeerhulp in.

Conclusie

Schrijven zonder hulpwoorden is dus een prima timemanagementmethode. ? Jij bespaart tijd met typen en je valt je lezer niet lastig met woorden die toch niets bijdragen, waardoor hij ook weer tijd bespaart. Lees je geschreven teksten kritisch door en gebruik een markeringsmethode of zoekmethode om hulpwerkwoorden te filteren.

Vaker (schrijf)tips ontvangen?

Heb je iets gehad aan dit artikel over hulpwerkwoorden? Iedere laatste vrijdag van de maand vliegen er Vlinderss in je mailbox. Met daarin het laatste blog, interviews, freebeess en aanvullende tips. En vier x per jaar een leuke winactie. Doen?

Photo credits: Adobe Stock

Vraag, reactie, suggestie of opmerking?

Mail Vlinderss.